Príhovor Staromešťanom

(Komunálne voľby 2022)

Vážení Staromešťania,

prihováram sa Vám v tomto podovolenkovom čase, krátko pred začiatkom nového školského roka. Verím, že ste si leto užili naplno, konečne prišlo obdobie, kedy sme sa mohli stretávať aj priamo v uliciach našej najkrajšej MČ, alebo na rôznych spoločensko-kultúrnych akciách bez obmedzení. Rovnako to tak bude, verím, aj počas blížiacej sa jesene, a to nielen na Starom Pľaci na Dominikánskom námestí, ale aj v iných krásnych zákutiach MČ Košice-Staré Mesto.

Som nesmierne rád, že sa nám na úrovni našej MČ, ktorú riadim ako starosta už takmer 4 roky,  podarilo za uplynulé  obdobie úspešne naplniť moje heslo, s ktorým som vstupoval do tohto úradu: „Mojou najväčšou radosťou je, keď je občan spokojný.“

Okrem množstva investícii a práce, ktorú sme vykonali a vykonávame pre spokojnosť a zlepšenie kvality života Staromešťanov, ma rovnako teší aj fakt, že sa nám spolu s poslancami a pracovníkmi úradu podarilo zorganizovať veľké množstvo kultúrno-spoločenských akcii, na ktorých si každý z Vás určite prišiel na svoje.

Spomeniem tiež viacero brigád a charitatívnych akcii pre ohrozené skupiny občanov, kde sme sa v rámci nich intenzívne zamerali najmä na pomoc seniorom počas pandémie.

 

Ale poďme sa trochu obzrieť za tým, čo sme za uplynulé obdobie počas  môjho „starostovania“ spolu s poslaneckým zborom všetko stihli pre Vás zrealizovať.

 • zrekonštruovali sme, opravili aj nanovo vybudovali vyše 30 uzamykateľných stojísk pre kontajnery, vrátane 1 polopodzemného
 • z ulíc, dvorov a zelených plôch sme odstránili a do zberného dvora odviezli vyše tony starých kovových konštrukcií po odpadkových košoch či reklamných pútačoch, po starých oprašovačoch kobercov, tiež betónových kvádrov a iný nepotrebný stavebný materiál, ktorý sa na uliciach a trávnikoch roky hromadil
 • vyčistili sme niekoľko problematických a roky zanedbaných lokalít – na Floriánskej, lesík na Belanskej, parcelu pri pošte Košice 2, Stromovú ulicu, aktívne sme spolupracovali pri odstránení plechových skladov vo dvore Komenského a Bocatiovej ulice
 • novými nátermi sme obnovili približne 5 km rôznych oplotení, plôtikov v predzáhradkach bytových domov, zábradlí okolo križovatiek, oplotení okolo detských ihrísk a venčovísk
 • doplnili sme o nové prvky a rožšírili 4 detské ihriská
 • vybudovali sme crossfitové ihrisko na Jakobyho ulici a obnovili basketbalové ihrisko na Kuzmányho ulici
 • zabezpečili sme niekoľko nových odpadkových košov a ich pravidelné vyprázdňovanie v spolupráci s dobrovoľníkmi, ktorí na dennej báze prechádzajú mestskú časť, aby ju vyčistili od odpadkov
 • osadili sme po dohode s občanmi približne 20 nových lavičiek
 • opravili sme chodník spájajúci Tatranskú a Braniskovú ulicu
 • pokračovať v obnove detských ihrísk
 • participovať ako doteraz a stále intenzívne spolupracovať na obnove komunikácií a schodísk v MČ – najmä chodníkov
 • zlepšovať dopravno-bezpečnostnú situáciu v MČ v spolupráci s Magistrátom mesta KE – inštaláciou spomaľovacích prahov, dopravných zábran, stĺpikov či zrkadiel
 • obnoviť a vybudovať niekoľko lokálnych chodníkov v okolí bytových domov

Na pozíciu starostu som  prichádzal v roku 2018 ako úplný nováčik a musím povedať, že po prvých neľahkých týždňoch som sa v pomerne krátkom čase zapracoval, veľmi dobre zorientoval v problémoch a prenikol do čara práce starostu so všetkým dobrým aj zlým, čo taká funkcia prináša.

Samozrejme som vedel, do čoho idem, keďže som bol už predtým miestnym poslancom.

Rovnako, ako často v mojom živote, som bol nedočkavý, ale aj pripravený na nové profesionálne výzvy.

Dnes môžem len skonštatovať, že som sa v tejto práci v samospráve našiel a bude mi cťou pre Vás pracovať a starať sa o Vás, milí Staromešťania, aj naďalej, ak mi to zdravie a Vaše rozhodnutie v komunálnych  voľbách 2022 umožnia.

Pozdravujem Vás, priatelia, a prajem Vám krásnu farbami vymaľovanú, pokojnú jeseň a verím, že spoločne zvládneme aj toto krízové obdobie tak, ako sme spolu prežili aj obdobie pandémie Covid-19 či začiatku vojny na Ukrajine.

Prajem Vám pokojné čítanie rekapitulácie našej činnosti aj našich plánov do budúcna, ktorých máme skutočne veľa, a ďakujem všetkým, ktorí sa na týchto výsledkoch podieľali.

S úctou
 
Igor Petrovčik
Starosta MČ Košice Staré Mesto
 
…všetky úlohy splnené, poďme ďalej