10 sľúbených cieľov v roku 2018

Revitalizácia verejných priestranstiev, rekonštrukcia chodníkov a vnútroblokových komunikácií.

Modernizácia kontajnerovísk na sídliskách. Dobre vybavené a uzamykateľné kontajneroviská sú prioritou.

Revitalizácia parkov a zeených plôch. Realizácia oddychových zón, športových a detských ihrísk.

Vyčistenie 9 árov zanedbanej zelene a premena na čarovné miesto na relax a šport. Zabezpečiť neustálu údržbu.

Odstránenie drevených unimobuniek zo 70. rokov, ktoré sa využívali na ubytovanie robotníkov.

Revitalizácia a výstavba detských a športových ihrísk, vytvorenie oddychových zón. Ďalšie naplánované na jeseň.

Podpora rekonštrukcie, opravy budovy a nákup nábytku, zariadenia do kuchyne zo staromestského rozpočtu.

Oživiť Dominikánske námestie Staromestským kultúrnym letom, kde každú sobotu bude ponuka kvalitného programu.

Obnovenie a oprava chodníkov, komunikácií a schodíšť v rôznych lokalitách Starého Mesta v spolupráci s Mestom.

Otvorenie verejného priestranstva vrátiť na mesto a cirkev a v kooperácii s vedením mesta odstrániť 300 metrový plot.