O mne

Som Igor Petrovčik – srdcom staromešťan

Narodil som sa v Košiciach 10.januára 1974 ako druhé dieťa mojim rodičom Magdaléne a Antonovi. Od útleho
detstva som vyrastal v starom meste konkrétne v lokalite Huštáky dnes Kuzmányho sídliska.
Celé svoje detstvo som strávil v starom meste, kde poznám každý jeden kút. Tu som sa učil chodiť a rozprávať,
prežil som tu prvé roky v školských laviciach, prvé pády a úrazy, prvé lásky. A Vy ste to prežili so mnou, videli ste ma vyrastať,
poznáme sa.
Povinnú školskú dochádzku som absolvoval na Základnej škole na ul.Laca Novomeského 4 v Košiciach.

Po úspešnom ukončení štúdia na Gymnáziu Šrobárová 1 v Košiciach som ďalej vo svojom rodnom meste vyštudoval
Podnikovo-hospodársku fakultu v Košiciach na Ekonomickej Univerzite Bratislava.
Už počas štúdia na univerzite som úspešne podnikal, ako drobný začínajúci podnikateľ v oblasti obchodu, podpory predaja a marketingu.

Neskôr som podnikal v oblasti veľkoobchodu, špecializovaného maloobchodu a v poslednej dobe v oblasti dopravy a motorizmu, kde som celkovo zamestnával a riadil 30 zamestnancov.
V roku 2014 som po prvý krát získal dôveru voličov a bol som zvolený za poslanca Mestskej časti Košice – Staré mesto.

Komunálne politike sa celkovo venujem už viac ako posledné 4 roky, kedy som bol jedným z najaktívnejších poslancov MČ Košice Staré mesto o čom aj svedčí počet interpelácii na web stránke MČ.
Verím, že som svojou prácou a postojmi očakávania staromešťanov naplnil a preto som sa rozhodol opätovne uchádzať o Váš hlas , ale teraz už ako kandidát na starostu MČ Košice Staré mesto.

Až doteraz sme sa pred voľbami napočúvali obrovské množstvo sľubov. Ľudí však už konečne zaujímajú výsledky.
Svojou poctivou prácou je možné docieliť viditeľné a hmatateľné výsledky v prospech vás občanov.

Napriek tomu, že prevažnú časť kompetencii má mesto a nie MČ, chcem byť starostom, ktorý aj z titulu pozície poslanca
mesta, bude s mestom komunikovať a presadzovať riešenia pre nás staromešťanov.
Mojou snahou v profesijnom ako aj osobnom živote je a bude vždy meniť veci k lepšiemu, starať sa a pomáhať ľuďom
v každej situácii.

Milujem naše staré mesto také aké je, jedinečné, s jedinečnými ľuďmi, s obrovským potenciálom rozvoja.
Počas rokov práce poslanca som absolvoval množstvo rozhovorov so staromešťanmi, odborníkmi a kolegami poslancami.
Na ich základe sme sa spoločne pokúsili navrhovať praktické, jednoduché a realizovateľné riešenia.

Je to pre mňa veľká výzva a mám voči Vám, všetkým občanom veľký záväzok.

Ing. Igor Petrovčik – váš nový starosta, ktorý sa o Vás postará /srdcom staromešťan/