O mne

Kto som?

Som jedným z Vás. Staromešťan a rodák z Kuzmányho sídliska. Silný lokálpatriot k Starému Mestu, kde som prežil bezstarostné detstvo, študentskú mladosť a žijem tu aj teraz, v mojom produktívnom veku.

Ako Staromešťan som samozrejme študoval v rámci našej najkrajšej MČ – ako dieťa na ZŠ L.Novomeského, potom na Gymnáziu na Šrobárovej ulici, neskôr na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach na Tajovského ul., ktorá patrí pod Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Už počas štúdii na VŠ som bol aktívny, pracovitý a cieľavedomý typ, čo som využil v mojom profesnom živote. Hoci dnes mám 49 rokov, musím povedať, že skúseností, úspechov, ale aj pádov som zažil ako za minimálne tri priemerné  životy.

Práve preto sa dnes považujem za vyzretého chlapa, ktorý má dostatok skúseností na to , aby si mohol povedať, že hravo, ale aj zodpovedne zvládne ďalšie životné a profesné výzvy v nasledujúcom období.

Za všetko vďačím mojim rodičom, ktorí ma vychovávali z láskou a porozumením a samozrejme celej svojej rodine, partnerke a  priateľom, bez ktorých by som dnes nebol tým čím som. Som vo veku, kedy som už dávno pochopil, čo je v živote to najdôležitejšie. Snažím sa žiť aj pracovať pre ľudí tak, aby boli na mňa na „staré kolená“ všetci hrdí a aby som svojou troškou prispel k zveľadeniu a rozvoju nášho krásneho mesta.

V poslednej dobe sa stal zo mňa veľký psíčkar a musím povedať, že neľutujem. Môj pes Sunny je naozaj môj verný priateľ, a to nielen preto, že pri mojich babách doma je jediným chlapom…

 

Vždy mi záležalo na spokojnosti Vás, Staromešťanov, takže verím, že pri našich vzájomných stretnutiach sa budeme mať možnosť porozprávať, čo Vás trápi a v čom by som Vám vedel pomôcť nielen ako Vaš starosta, ale aj ako človek – priateľ.