List občanom

(Komunálne voľby 2022)

Dobrý deň, priatelia,

určite ste si všimli, že čoskoro tu máme opäť komunálne a župné voľby 2022. Nastal čas bilancovať úspešnosť plnenia mojich predvolebných sľubov a čas pre spätnú rekapituláciu realizovaných projektov v najkrajšej MČ Košice-Staré Mesto, v ktorej som starostom už takmer 4 roky. 

Píšem Vám, moji milí priatelia, pretože si Vás vážim, a bez Vašej morálnej či materiálnej pomoci, by som nemohol byť tak úspešný.  Verím, že ste počas celého volebného obdobia 2018/2022 pozorne sledovali moju činnosť a nič Vám z mojich aktivít neuniklo.

Samozrejme, hodnotiť moju prácu majú právo všetci Staromešťania, bez ohľadu či ma v minulých voľbách volili, alebo nie.

 

Pri denných stretnutiach so Staromešťanmi počúvam, samozrejme, stále nové a nové požiadavky, ale čo je hlavné, občania mi vyjadrujú podporu a sú spokojní s mojou doterajšou prácou starostu.

Veľmi ma teší, že som si vybral správne a v tejto práci, ktorá je pre mňa poslaním, som sa doslova našiel a nesmierne ma baví každodenne sa starať o svojich občanov nielen v našej MČ.

 Pravdaže, vždy je čo vylepšovať, ale určíte som počas uplynulých štyroch rokov urobil maximum, čo sa dalo a snažil som sa o maximálnu spokojnosť nielen občanov Košíc, ale aj návštevníkov nášho krásneho mesta.

Uplynulé volebné obdobie bolo pre samosprávy a starostov špecifické a podľa historikov najťažšie za posledných 25 rokov, nakoľko sme ako starostovia čelili hneď po sebe niekoľkým veľkým a ťažko predvídateľným problémom a výzvam – od pandémie COVID-u cez utečeneckú krízu až po súčasnú nastúpujúcu energetickú krízu.

Verím, že to spolu s mojim tímom zvládneme rovnako zdarne, ako sme to zvládli doteraz, a preto sme aj boli v pozitívnom svetle prezentovaní v médiach ako príkladná samospráva.

Patríme k samospráve, ktorá nečakala na oneskorené pokyny z úrovne Vlády SR, ale v prvých dňoch spomínaných kríz sme svojou akčnosťou suplovali štát.

Teraz prišiel znovu čas zabojovať o miesto starostu a ja som sa rozhodol pokračovať v tomto mojom poslaní ešte jedno volebné obdobie, aby som mohol nadviazať na všetko, čo sme urobili, čo sme začali a v čom by som chcel ďalej pokračovať.

Najmä v tom hlavnom – v skrášľovaním a presadzovaní pozitívnych, moderných zmien v prospech zlepšovania kvality života Vás, mojich spoluobčanov a Staromešťanov, i návštevníkov našej najkrajšej MČ. 

K tomu však budem potrebovať predovšetkým Vašu pomoc, priatelia. Či už vo forme poradenstva, námetov na zlepšenie, či priamo formou morálnej a materiálnej pomoci. Bude mi cťou ďalej sa starať nielen o občanov MČ Košice-Staré Mesto, ale aj o všetkých Košičanov a návštevníkov Košíc.

Vopred Vám ďakujem za Vaše podnety, námety, ale aj konštruktívnu kritiku, ktorá ma neustále posúva vpred.

Zároveň Vás chcem veľmi pekne požiadať aj o iné formy pomoci, či už fyzicky priamo počas mojej volebnej kampane, alebo nepriamo formou príspevku na môj predvolebný transparentný účet vedený vo VUB: SK89 0200 0000 0046 4366 9451 (okaz na transparentný účet)

Budem Vám vďačný za rôznu formu legálnej a transparentnej pomoci v rámci príslušnej legislatívy, za čo Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Verím, že som Vás týmto listom neobťažoval, a ak áno, prijmite, prosím, moje veľké ospravedlnenie. 

S úctou
 
Igor Petrovčik
Starosta MČ Košice Staré Mesto
 
…všetky úlohy splnené, poďme ďalej